Doelenadvocatuur


Doelen Advocatuur. Gevestigd in het Middeleeuwse Doelenhuis.
Gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht en onderwijsrecht. Hoge kwaliteit. Doelgericht. Een praktische aanpak. Welkom

Specialisme

“Age quod agis” — Doen waar je goed in bent.

Doelen Advocatuur staat voor kwaliteit. Het kantoor behandelt uitsluitend zaken op de terreinen van haar specialismen: het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, en onderwijsrecht. Brechtje Paijmans heeft daarbij een bijzondere voorliefde voor de combinatie van deze gebieden: de aansprakelijkheid van scholen, het onderwerp waarop zij in 2013 aan de Universiteit Utrecht promoveerde.

Doelen Advocatuur treedt veelvuldig op voor verzekeraars, bedrijven, scholen en instellingen, en in enkele gevallen ook voor particulieren.

Doelen Advocatuur werkt doelgericht en doelbewust met een directe en persoonlijke aanpak. Een praktische oplossing als het kan, een grondige juridische procedure als het moet. Tegen een passend tarief.

Advocaat

Brechtje Paijmans (1975) is advocaat sinds 1 april 2002. Eerst 11 jaar als advocaat bij advocatenkantoren in Utrecht en Rotterdam. Sinds 1 april 2013 als advocaat en ondernemer bij haar eigen kantoor, Doelen Advocatuur.

In mei 2013 promoveerde Brechtje Paijmans tot doctor in de rechtsgeleerdheid. Zij onderzocht, naast haar werkzaamheden als advocaat, de aansprakelijkheid van scholen ten opzichte van leerlingen. Het proefschrift is uitgegeven door Kluwer in de serie Recht en Praktijk en heeft als titel: ‘De zorgplicht van scholen. De grondslag en reikwijdte van de civielrechtelijke zorgvuldigheidsnorm van scholen jegens leerlingen’.

In 2014/2015 volgde Brechtje Paijmans met succes de Grotius specialisatieopleiding Personenschade, een vereiste om lid te mogen worden van de LSA, de Vereniging van Letselschade Advocaten, de specialisatievereniging voor advocaten die werkzaam zijn op het terrein van de letselschade.


mr.dr. B.M. (Brechtje) Paijmans


Mail mij    Mail mijNevenactiviteiten:

ISA
Keurmerk

Lidmaatschappen:

Publicaties

2021

Rellende jongeren & opnieuw een voorstel tot verruiming van de aansprakelijkheid van ouders.
Jeugdcriminaliteit, de daarbij veroorzaakte schade en de onverhaalbaarheid hiervan vormen een maatschappelijke zorg, maar het is de vraag of die zorg voldoende reden en rechtvaardiging is om de risicoaansprakelijkheid van álle ouders te verruimen, zoals op dit moment wordt voorgesteld. Dit artikel gaat over de voormalige, de huidige en de mogelijk toekomstige risicoaansprakelijkheid van ouders voor de schadeveroorzakende gedragingen van hun kinderen. (Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2021/3, p. 89-96).
Download Publicatie


Een diploma met risico op aansprakelijkheid? De pabo en de veiligheid van het spelende kind.
Samen met Bastiaan Goedhart schreef Brechtje Paijmans dit artikel over de soms wel erg flexibele pabo-opleidingen. Die flexibiliteit kan tot gevolg hebben dat pabo-studenten weinig of geen onderwijs krijgen in bewegingsonderwijs, terwijl zij na hun afstuderen wel bevoegd zijn om bewegingsonderwijs te geven aan kleuters, en brede context-activiteiten aan alle leerlingen. Hoe (on)veilig is dat? En wat is hiervan het aansprakelijkheidsrisico?
Download Publicatie


Vallen en uitglijden;(g)een slipper slope?
Ongelukken zitten niet slechts in kleine hoekjes, maar liggen met enige regelmaat ook op ons te wachten op gladde vloeren en natte matten. Uitglijden en (bijna) vallen, het overkomt de meesten van ons weleens, gelukkig meestal zonder schadelijke gevolgen. Het kan echter ook leiden tot blijvende (letsel)schade en om die reden de vraag oproepen of een ander voor deze schade aansprakelijk is. Daarover gaat dit artikel. (Verkeersrecht 2021/1, p. 2-12)
Download Publicatie


Is aansprakelijkheid besmettelijk?
De corona-maatregelen (zoals mondkapjes) leiden tot meer geschillen tussen scholen en ouders. Leiden deze ook tot meer aansprakelijkheid? Ik schreef als redactielid van het tijdschrift School & Wet, hierover een column (School & Wet 2021-1, p.4).
Download Publicatie2020

Basisboek Onderwijsrecht (mede-auteur), derde herziene druk
Deze geactualiseerde versie van het in 2014 voor het eerst verschenen basisboek is een algemene, compacte en praktijkgerichte inleiding op het onderwijsrecht voor iedereen die meer wil weten over de juridische kaders in het primair en voortgezet onderwijs. Naast een beknopt overzicht van de belangrijkste onderwijswetten (WPO en WVO) en de rechtspositie van leerlingen, ouders, docenten, bestuur en medezeggenschapsraad, worden thema’s behandeld zoals de toelating en de verwijdering van leerlingen, de mate van aansprakelijkheid van onderwijsinstellingen en de verplichtingen bij leerlingen met een handicap of ondersteuningsbehoefte. Mede aan de hand van oordelen uit de rechtspraak en klachten of geschillencommissies wordt duidelijk gemaakt hoe invulling wordt gegeven aan het recht op onderwijs. (Basisboek Onderwijsrecht, Sdu uitgevers, september 2020)
Download PublicatieAlle Publicaties ❭

Kosten

Doelen Advocatuur hanteert als uitgangspunt een vast uurtarief, maar biedt tevens mogelijkheden om - afhankelijk van de cliënt en de zaak – een andere prijsafspraak te maken. Doelen Advocatuur rekent nooit afzonderlijke kantoorkosten. Wel wordt het uurtarief of de prijsafspraak vermeerderd met 21% BTW.

Is er dekking onder een rechtsbijstandverzekering en is een procedure noodzakelijk, dan mag een verzekerde op grond van Europese regelgeving zelf een advocaat kiezen. Indien een procedure nog niet noodzakelijk is, dan is die keuze er doorgaans niet en wordt de zaak in beginsel behandeld door een advocaat/jurist van de rechtsbijstandverzekeraar. Bij een inhoudelijk verschil van inzicht tussen een verzekerde en deze advocaat/jurist, kan in veel gevallen een beroep worden gedaan op de geschillenregeling in de polisvoorwaarden. Alsdan wordt op kosten van de rechtsbijstandverzekeraar een second opinion gevraagd aan een externe advocaat.

Voor personen die in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand, kan mogelijk een toevoeging worden verkregen. Afhankelijk van de hoogte van het inkomen en vermogen , is voor de te verlenen rechtsbijstand wel een eigen bijdrage verschuldigd. Ook andere kosten komen mogelijk voor eigen rekening (zoals bijvoorbeeld deurwaarderskosten, griffierechten, proceskostenveroordeling van de wederpartij). Zie hiervoor de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org.

Doelen Advocatuur is niet aangesloten bij een Stichting Derdengelden en kan daarom geen derdengelden ontvangen.

Op alle diensten van Doelen Advocatuur zijn steeds en uitsluitend de algemene voorwaarden van toepassing.
Deze voorwaarden bevatten onder meer een beperking van aansprakelijkheid.

Contact en route

Postadres:

Postbus 13143
3507 LC Utrecht

Contactgegevens

T: 06 - 38 28 04 08
F: 030 – 744 00 27
E-mail: info@doelenadvocatuur.nl

Rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten

Brechtje Paijmans heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten "letselschade" als rechtsgebied geregistreerd. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerde hoofdrechtsgebied.

Links

Algemene voorwaarden
NOVA
Interne Klachtenregeling
Geschillencommissie Advocatuur
Privacystatement
Disclaimer

Bezoekadres:

Doelenhuis (ingang Doelenstraat 12-46)
Doelenstraat 18-M, Utrecht
LET OP: FALK bezorgt geen post op dit adres

Route:

Doelen Advocatuur ligt binnen de singels, aan de zuidkant van het historische stadscentrum,
(zijstraat van de Twijnstraat).

Openbaar vervoer

Het kantoor is met het openbaar vervoer bereikbaar. Vanaf Station Utrecht Centraal is het 15 à 20 minuten lopen (1,6 km) en vanaf Station Vaartsche Rijn zo’n 8 minuten (700 m). Vanaf Station Utrecht Centraal rijdt stadsbus 12 richting Uithof/UMC (bushalte Sterrenwijk).

Betaald parkeren

Betaald parkeren is mogelijk op het Nicolaaskerkhof, aan de Ooster- of Westerkade,
in de parkeergarage Vaartsche Rijn en aan de Catharijne- of Maliesingel.