Doelenadvocatuur


Doelen Advocatuur. Gevestigd in het Middeleeuwse Doelenhuis.
Gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht en onderwijsrecht. Hoge kwaliteit. Doelgericht. Een praktische aanpak. Welkom

Specialisme

“Age quod agis” — Doen waar je goed in bent.

Doelen Advocatuur staat voor kwaliteit. Het kantoor behandelt daarom uitsluitend zaken op de terreinen van haar specialismen: het aansprakelijkheidsrecht en het onderwijsrecht, vaak resulterend in de behandeling van uiteenlopende geschillen over de aansprakelijkheid van scholen.

Doelen Advocatuur treedt op voor aansprakelijkheidsverzekeraars, onderwijsinstellingen, studenten, ouders en leerlingen.

Doelen Advocatuur werkt doelgericht en doelbewust met een directe en persoonlijke aanpak. Een praktische oplossing als het kan, een grondige juridische procedure als het moet. Tegen een passend tarief.

Advocaat

Brechtje Paijmans (1975) is inmiddels (ruim) twintig jaar advocaat. Zij werkte eerst 11 jaar als advocaat bij advocatenkantoren in Utrecht en Rotterdam en is sinds 1 april 2013 advocaat en ondernemer bij haar eigen kantoor, Doelen Advocatuur.

Naast haar werkzaamheden als advocaat promoveerde Brechtje Paijmans in mei 2013 aan de Universiteit Utrecht tot doctor in de rechtsgeleerdheid op het proefschrift ‘De zorgplicht van scholen. De grondslag en reikwijdte van de civielrechtelijke zorgvuldigheidsnorm van scholen jegens leerlingen’.

In 2014/2015 volgde Brechtje Paijmans met succes de Grotius specialisatieopleiding Personenschade, een vereiste om lid te mogen worden van de LSA, de Vereniging van Letselschade Advocaten, de specialisatievereniging voor advocaten die werkzaam zijn op het terrein van de letselschade.


mr.dr. B.M. (Brechtje) Paijmans


Mail mij    Mail mijNevenactiviteiten:

Lidmaatschappen:

Publicaties

2022

AANSPRAKELIJKHEID VAN SCHOLEN VOOR LETSELSCHADE VAN LEERLINGEN
Het Handboek Personenschade is sinds jaar en dag hét naslagwerk op het gebied van personenschade. Het handboek is van hoog juridisch niveau, maar kent een praktische insteek. Sinds 2010 schrijf ik hierin een hoofdstuk over de aansprakelijkheid van scholen voor schade van leerlingen door ongevallen, gymongevallen en pesten/misbruik/geweld. Medio 2022 verscheen het bijgewerkte hoofdstuk (Wolters Kluwer 2022, p. 2085-01 – 2085-79).

CORONA, ONDERWIJS EN ART. 3 IVKR
De corona-maatregelen hebben veel negatieve impact op kinderen en jongeren (gehad), reden waarom ik in een column aandacht vraag voor art. 3 van het Verdrag inzake de rechten van het kind (School & Wet 2022-1, p.4).
Download PublicatieAlle Publicaties ❭

Kosten

Doelen Advocatuur hanteert als uitgangspunt een vast uurtarief, maar biedt tevens mogelijkheden om - afhankelijk van de cliënt en de zaak – een andere prijsafspraak te maken. Doelen Advocatuur rekent nooit afzonderlijke kantoorkosten. Wel wordt het uurtarief of de prijsafspraak vermeerderd met 21% BTW.

Is er dekking onder een rechtsbijstandverzekering en is een procedure noodzakelijk, dan mag een verzekerde op grond van Europese regelgeving zelf een advocaat kiezen. Indien een procedure nog niet noodzakelijk is, dan is die keuze er doorgaans niet en wordt de zaak in beginsel behandeld door een advocaat/jurist van de rechtsbijstandverzekeraar. Bij een inhoudelijk verschil van inzicht tussen een verzekerde en deze advocaat/jurist, kan in veel gevallen een beroep worden gedaan op de geschillenregeling in de polisvoorwaarden. Alsdan wordt op kosten van de rechtsbijstandverzekeraar een second opinion gevraagd aan een externe advocaat.

Voor personen die in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand, kan mogelijk een toevoeging worden verkregen. Afhankelijk van de hoogte van het inkomen en vermogen , is voor de te verlenen rechtsbijstand wel een eigen bijdrage verschuldigd. Ook andere kosten komen mogelijk voor eigen rekening (zoals bijvoorbeeld deurwaarderskosten, griffierechten, proceskostenveroordeling van de wederpartij). Zie hiervoor de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org.

Doelen Advocatuur is niet aangesloten bij een Stichting Derdengelden en kan daarom geen derdengelden ontvangen.

Op alle diensten van Doelen Advocatuur zijn steeds en uitsluitend de algemene voorwaarden van toepassing.
Deze voorwaarden bevatten onder meer een beperking van aansprakelijkheid.

Contact en route

Postadres:

Postbus 13143
3507 LC Utrecht

Contactgegevens

T: 06 - 38 28 04 08
E-mail: info@doelenadvocatuur.nl

Rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten

Brechtje Paijmans heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten "letselschade" als rechtsgebied geregistreerd. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerde hoofdrechtsgebied.

Links

Algemene voorwaarden
NOVA
Interne Klachtenregeling
Geschillencommissie Advocatuur
Privacystatement
Disclaimer

Bezoekadres:

Doelenhuis (ingang Doelenstraat 12-46)
Doelenstraat 18-M, Utrecht
LET OP: FALK bezorgt geen post op dit adres

Route:

Doelen Advocatuur ligt binnen de singels, aan de zuidkant van het historische stadscentrum,
(zijstraat van de Twijnstraat).

Openbaar vervoer

Het kantoor is met het openbaar vervoer bereikbaar. Vanaf Station Utrecht Centraal is het 15 à 20 minuten lopen (1,6 km) en vanaf Station Vaartsche Rijn zo’n 8 minuten (700 m). Vanaf Station Utrecht Centraal rijdt stadsbus 12 richting Uithof/UMC (bushalte Sterrenwijk).

Betaald parkeren

Betaald parkeren is mogelijk op het Nicolaaskerkhof, aan de Ooster- of Westerkade,
in de parkeergarage Vaartsche Rijn en aan de Catharijne- of Maliesingel.