Doelenadvocatuur

Privacystatement Doelen Advocatuur

Uw privacy is van groot belang voor Doelen Advocatuur. Graag informeert Doelen Advocatuur u hiermee over de wijze waarop zij uitvoering geeft aan de informatieplicht uit de AVG.

1. Welke persoonsgegevens verwerkt Doelen Advocatuur?

Persoonsgegevens zijn alle informatie waarmee een natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd. Doelen Advocatuur verwerkt de navolgende persoonsgegevens:

 • basisinformatie, zoals uw voor- en achternaam, titel, geslacht, het bedrijf waar u werkt of uw functie;
 • contactgegevens zoals adres, telefoonnummer of emailadres;
 • aanvullende persoonsgegevens zoals identiteitsbewijs, geboortedatum en huwelijkse staat;
 • financiële informatie, zoals uw bankrekeningnummer;
 • technische gegevens van het apparaat waarmee u onze website bezoekt en de pagina’s bekijkt, zoals uw IP-adres;
 • de persoonsgegevens die u ons geeft als u bij ons solliciteert, zoals opleidings- en loopbaangegevens;
 • alle overige persoonsgegevens die Doelen Advocatuur van u of over u krijgt of die Doelen Advocatuur zelf kan verkrijgen en die zij gebruikt voor de hieronder genoemde doelen.
Doelen Advocatuur verkrijgt de voornoemde persoonsgegevens doorgaans van u zelf. Ook is het mogelijk dat deze gegevens door derde partijen aan Doelen Advocatuur kenbaar zijn gemaakt of via openbare bronnen aan Doelen Advocatuur bekend zijn geworden.

2. Verwerkingsdoeleinden

Doelen Advocatuur verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:
 • afronding (inclusief facturatie) van de betreffende opdracht. Deze opdracht kan zien op het geven van juridisch advies, het opstellen van overeenkomsten, het voeren van gerechtelijke procedures, het geven van juridisch onderwijs en/of doorverwijzing naar een andere dienstverlener.
 • het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen: Doelen Advocatuur verwerkt persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en voor advocaten geldende beroepsregels, zoals identificatie, controle van gegevens, administratieve vereisten of bewaartermijnen.
 • marketing- en communicatieactiviteiten en cliëntenevents: Doelen Advocatuur verwerkt persoonsgegevens om haar relatie met u te onderhouden en om kennis te kunnen maken met potentiële nieuwe cliënten. Doelen Advocatuur kan u benaderen met voor u relevante informatie of uitnodigingen voor door ons georganiseerde events.
 • sollicitaties: de ten behoeve van een sollicitatie door u aan ons verstrekte persoonsgegevens worden niet langer dan vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure door Doelen Advocatuur bewaard, tenzij u specifiek toestemming geeft om de gegevens langer te bewaren voor toekomstige vacatures. In dat geval bewaart Doelen Advocatuur uw gegevens maximaal één jaar.
 • gebruik en verbetering van de website: om de inhoud en het gebruik van de website te volgen en te verbeteren, verzamelen en analyseert Doelen Advocatuur het surfgedrag van de bezoekers op onze website.

3. Verwerkingsgronden

Doelen Advocatuur verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de volgende rechtsgronden uit de AVG:
 • vanwege een wettelijke verplichting;
 • voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • met uw toestemming;
 • vanwege een gerechtvaardigd belang.

4. Derde partijen

Doelen Advocatuur deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor onze dienstverlening en met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden, bijvoorbeeld:
 • in het kader van onze juridische dienstverlening;
 • om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen;
 • voor het inschakelen van derde partijen namens en in opdracht van Doelen Advocatuur, zoals een IT-leverancier of een vertaalbureau.
Met de derde partij die namens en in opdracht van Doelen Advocatuur uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten. Deze derde partij is ook zelf gehouden tot naleving van de AVG.

5. Website en sociale media

Op de website zijn links opgenomen om webpagina’s te kunnen delen op sociale media of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Doelen Advocatuur houdt daar geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst de privacyverklaring van die derden door te lezen.

Doelen Advocatuur houdt gebruiksgegevens van de website bij voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door ons aan derden verkocht.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom- post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

6. Opslag van persoonsgegevens

Doelen Advocatuur bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking, dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Doelen Advocatuur heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en ongewenste openbaarmaking van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

7. Recht op inzage

U kunt de persoonsgegevens die Doelen Advocatuur verwerkt inzien en zo nodig laten wijzigen en/of verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Doelen Advocatuur aan uw verzoek niet of niet volledig kan voldoen. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. In een voorkomend geval zal Doelen Advocatuur dit uiteraard aan u laten weten.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:
Doelen Advocatuur
t.a.v. B.M. Paijmans
Postbus 13143
3507 LC Utrecht
info@doelenadvocatuur.nl

Doelen Advocatuur heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van deze privacyverklaring worden op de website gepubliceerd.

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met B.M. Paijmans (info@doelenadvocatuur.nl).

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 19 juni 2019.

Contact & Route

Postadres:

Postbus 13143
3507 LC Utrecht

Contactgegevens

T: 06 - 38 28 04 08
E-mail: info@doelenadvocatuur.nl

Rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten

Brechtje Paijmans heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten "letselschade" als rechtsgebied geregistreerd. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerde hoofdrechtsgebied.

Links

Algemene voorwaarden
NOVA
Interne Klachtenregeling
Geschillencommissie Advocatuur
Privacystatement
Disclaimer

Bezoekadres:

Doelenhuis (ingang Doelenstraat 12-46)
Doelenstraat 18-M, Utrecht
LET OP: FALK bezorgt geen post op dit adres

Route:

Doelen Advocatuur ligt binnen de singels, aan de zuidkant van het historische stadscentrum,
ongeveer 1,9 km van Utrecht Centraal Station.

Openbaar vervoer

Het kantoor is met het openbaar vervoer bereikbaar.
Neem vanaf Centraal Station stadsbus 12 richting Uithof/UMC, bushalte Sterrenwijk, of reis met de trein door naar Station Vaartsche Rijn (6 minuten lopen).

Betaald parkeren

Betaald parkeren is mogelijk op het Nicolaaskerkhof, aan de Ooster- of Westerkade,
in de parkeergarage Vaartsche Rijn en aan de Catharijne- of Maliesingel.