Doelenadvocatuur

Geschillencommissie Advocatuur

Geschillencommissie Advocatuur Doelen Advocatuur is vrijwillig aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. De Geschillencommissie Advocatuur is een onafhankelijke instantie, die is ingesteld door de Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken (SGC) en de Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf (SGB).

Indien u een klacht heeft over de kwaliteit van dienstverlening van Doelen Advocatuur kan u hierover een klacht indienen bij de Geschillencommissie. Alvorens hiertoe over te gaan, dient u Doelen Advocatuur eerst schriftelijk op de hoogte te stellen van uw klacht. Indien u en uw advocaat niet gezamenlijk tot een oplossing komen, kunt u uw klacht uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van uw advocaat indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

Als u de klachttermijn(en) heeft overschreden, kan de Commissie – wanneer de advocaat daarom verzoekt – besluiten geen inhoudelijke uitspraak over uw klacht te doen. De Commissie zal op dat verzoek niet ingaan, als zij van mening is dat het niet naleven van de termijn(en) u niet te verwijten is.

Ook uw advocaat kan een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis ten behoeve van zakelijke cliënten of in de vorm van een bindend advies indien het geschil door een particuliere cliënt wordt aangebracht. De Geschillencommissie Advocatuur is onder meer bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. De Geschillencommissie Advocatuur is ook bevoegd om te oordelen over schadevorderingen tot een bedrag van maximaal 10.000 euro. Hogere vorderingen kunt u alleen voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur indien u de hoogte van de vordering uitdrukkelijk beperkt tot maximaal 10.000 euro, waarbij u schriftelijk afstand doet van het meerdere.

De Geschillencommissie behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

Voor nadere informatie over de Geschillencommissie Advocatuur wordt verwezen naar www.geschillencommissie.nl en/of www.advocatenorde.nl.

U kunt tevens nadere informatie opvragen bij de Geschillencommissie en/of de Nederlandse Orde van Advocaten.

Adresgegevens:

Geschillencommissie Advocatuur
Postbus 90600 2509 LP Den Haag
Telefoon: 070-310 53 10
Fax: 070-3658814

Nederlandse Orde van Advocaten
Postbus 30851 2500 GW Den Haag
Telefoon: 070-3353543
Fax: 070-3353531

Contact & Route

Postadres:

Postbus 13143
3507 LC Utrecht

Contactgegevens

T: 06 - 38 28 04 08
E-mail: info@doelenadvocatuur.nl

Rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten

Brechtje Paijmans heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten "letselschade" als rechtsgebied geregistreerd. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerde hoofdrechtsgebied.

Links

Algemene voorwaarden
NOVA
Interne Klachtenregeling
Geschillencommissie Advocatuur
Privacystatement
Disclaimer

Bezoekadres:

Doelenhuis (ingang Doelenstraat 12-46)
Doelenstraat 18-M, Utrecht
LET OP: FALK bezorgt geen post op dit adres

Route:

Doelen Advocatuur ligt binnen de singels, aan de zuidkant van het historische stadscentrum,
ongeveer 1,9 km van Utrecht Centraal Station.

Openbaar vervoer

Het kantoor is met het openbaar vervoer bereikbaar.
Neem vanaf Centraal Station stadsbus 12 richting Uithof/UMC, bushalte Sterrenwijk, of reis met de trein door naar Station Vaartsche Rijn (6 minuten lopen).

Betaald parkeren

Betaald parkeren is mogelijk op het Nicolaaskerkhof, aan de Ooster- of Westerkade,
in de parkeergarage Vaartsche Rijn en aan de Catharijne- of Maliesingel.