Verzekeringsrecht

De risico’s die in het dagelijks leven of in het werkende leven kunnen optreden, worden tegenwoordig vaak verzekerd. Denk bijvoorbeeld aan het risico van aansprakelijkheid, het risico van schade aan een motorrijtuig, inboedel, inventaris, woning en bedrijfspand, het risico van schade tijdens een vakantie, het risico van ziekte en arbeidsongeschiktheid, et cetera. De rechtsverhouding tussen verzekerde en verzekeraar wordt beheerst door het verzekeringsrecht.

Indien een verzekerde schade lijdt of schade veroorzaakt, zal hij of zij een beroep doen op de daarvoor afgesloten verzekering. Op dat moment kan een geschil ontstaan tussen verzekerde en verzekeraar, bijvoorbeeld omdat de schade te laat is gemeld, omdat de verzekerde bij de aanvraag van de verzekering onvolledige of onjuiste gegevens heeft vermeld, omdat de verzekerde net van (claims made)verzekering is overgestapt of om tal van andere redenen. Als gevolg van een dergelijk geschil kan een verzekeraar dekking onder de verzekering weigeren en zal de verzekeraar geen (volledige) uitkering doen.

Doelen Advocatuur verricht haar werkzaamheden op dit terrein van het verzekeringsrecht en treedt daarbij op voor verzekeraars, bedrijven, scholen, instellingen en particulieren. Doelen Advocatuur behartigt hun belangen bij diverse geschillen over de dekking onder een verzekering.