Kosten

Doelen Advocatuur hanteert als uitgangspunt een vast uurtarief, maar is graag bereid om - afhankelijk van de cliënt en de zaak – een andere prijsafspraak te maken. Doelen Advocatuur  rekent nooit separate kantoorkosten. Wel wordt het uurtarief of de prijsafspraak vermeerderd met 21% BTW.

Is er dekking onder een rechtsbijstandverzekering en is een procedure noodzakelijk, dan mag  een verzekerde op grond van Europese regelgeving zelf een advocaat kiezen. Indien een procedure nog niet noodzakelijk is, dan is die keuze er doorgaans niet en wordt de zaak in beginsel behandeld door een advocaat/jurist van de rechtsbijstandverzekeraar. Bij een inhoudelijk verschil van inzicht tussen een verzekerde en deze advocaat/jurist, kan in veel gevallen een beroep worden gedaan op de geschillenregeling in de polisvoorwaarden. Alsdan wordt op kosten van de rechtsbijstandverzekeraar een second opinion gevraagd aan een externe advocaat.

Voor personen die in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand, kan mogelijk een toevoeging worden verkregen. Afhankelijk van de hoogte van het inkomen en vermogen , is voor de te verlenen rechtsbijstand wel een eigen bijdrage verschuldigd. Ook andere kosten komen mogelijk voor eigen rekening (zoals bijvoorbeeld deurwaarderskosten, griffierechten, proceskostenveroordeling van de wederpartij). Zie hiervoor de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org.

 

Op alle diensten van Doelen Advocatuur zijn steeds en uitsluitend de algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden bevatten onder meer een beperking van aansprakelijkheid.