Advocaat

mr.dr. B.M. (Brechtje) Paijmans

Brechtje Paijmans (1975) is advocaat sinds 1 april 2002. Eerst 11 jaar als advocaat bij advocatenkantoren in Utrecht en Rotterdam. Sinds 1 april 2013 als advocaat en ondernemer bij haar eigen kantoor, Doelen Advocatuur.

In mei 2013 promoveerde Brechtje Paijmans tot doctor in de rechtsgeleerdheid. Zij onderzocht, naast haar werkzaamheden als advocaat, de aansprakelijkheid van scholen ten opzichte van leerlingen. Het proefschrift is uitgegeven door Kluwer in de serie Recht en Praktijk en heeft als titel: De zorgplicht van scholen. De grondslag en reikwijdte van de civielrechtelijke zorgvuldigheidsnorm van scholen jegens leerlingen.

In 2014/2015 volgde Brechtje Paijmans met succes de Grotius specialisatieopleiding Personenschade, een vereiste om lid te mogen worden van de LSA, de Vereniging van Letselschade Advocaten, de specialisatievereniging voor advocaten die werkzaam zijn op het terrein van de letselschade.

Nevenactiviteiten:
logo lsa20130528 keurmerk
Lidmaatschappen:
  • Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA)
  • Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht (VASR)
  • Vereniging voor Verzekeringswetenschap (VVVW)
  • Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht (NVOR) en de Vereniging van Advocaten en Rechtsbijstandverleners in het Onderwijs (VARO)
  • Vereniging voor Gezondheidsrecht (VGR)
  • Vereniging voor Burgerlijk Recht (VBR)
  • Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVP)

———————————————————————————————-

mr.dr. B.M. (Brechtje) Paijmans is als advocaat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van advocaten (NOvA), Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, telefoonnummer: 070 – 335 35 35, info@advocatenorde.nl, te raadplegen op http://www.advocatenorde.nl/consumenten/vind-uw-advocaat/. Het bezoekadres van Doelen Advocatuur is Doelenstraat 18-E, 3512 XJ Utrecht. Postadres: Postbus 13143, 3507 LC Utrecht. E-mail: info@doelenadvocatuur.nl. Telefoon: 030 – 737 00 37.