Rechtsgebieden

Doelen Advocatuur behandelt uitsluitend zaken op de volgende rechtsgebieden:
Aansprakelijkheidsrecht

‘Ieder draagt zijn eigen schade’ is een juridisch uitgangspunt in Nederland. Van dit uitgangspunt wordt afgeweken indien er een rechtsgrond bestaat om deze schade op een ander af te wentelen, met andere woorden: indien een ander voor deze schade aansprakelijk is. In dat geval dient de aansprakelijke partij in beginsel de schade te dragen. De vraag of een ander inderdaad aansprakelijk is voor schade, dient te worden beantwoord aan de hand van het aansprakelijkheidsrecht.  >>  lees verder

Schadevergoedingsrecht

Indien iemand schade lijdt waarvoor een ander aansprakelijk is, dan ontstaat er een wettelijke verplichting tot schadevergoeding. De aansprakelijke partij is wettelijk verplicht de schade van de ander te vergoeden. De omvang en reikwijdte van deze verplichting wordt bepaald door het schadevergoedingsrecht.   >>  lees verder

Verzekeringsrecht

De risico’s die in het dagelijks leven of in het werkende leven kunnen optreden, worden tegenwoordig vaak verzekerd. Denk bijvoorbeeld aan het risico van aansprakelijkheid, het risico van schade aan een motorrijtuig, inboedel, inventaris, woning en bedrijfspand, het risico van schade tijdens een vakantie, het risico van ziekte en arbeidsongeschiktheid, et cetera. De rechtsverhouding tussen verzekerde en verzekeraar wordt beheerst door het verzekeringsrecht.   >>  lees verder

Onderwijsrecht

In het schooljaar 2010/2011 waren bijna vier miljoen mensen ingeschreven bij een onderwijsinstelling. Daarmee was bijna 25% van de Nederlandse bevolking in dat jaar leerling of student. De rechtsverhouding tussen onderwijsinstelling en ‘onderwijsontvanger’ – met andere woorden: hun rechten en plichten – wordt beheerst door het onderwijsrecht.  >>  lees verder