Algemeen

Doelen Advocatuur. Gevestigd in het Middeleeuwse Doelenhuis. Gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, en in een klein deel van het onderwijsrecht. Hoge kwaliteit. Doelgericht. Een praktische aanpak. Welkom.

 

foto welkom

Updates:

In november 2016 verscheen een artikel van Marijke Nijboer over de aansprakelijkheid van scholen voor ongevallen tijdens bewegingsonderwijs. Dit artikel is onderdeel van een serie artikelen over sport en bewegen in het onderwijs, in opdracht van de PO-Raad. Een jurist van de KVLO en Brechtje Paijmans belichten in deze PO-Raad Special de juridische kant van gymongevallen. Brechtje Paijmans geeft voorts twee tips aan scholen voor de situatie dat een (gym)ongeval op school plaatsvindt.

PDF_Button

In juni 2016 verschenen in het Tijdschrift Jurisprudentie Aansprakelijkheid (JA): een annotatie bij het tussenvonnis d.d. 2 maart 2016 van de Rechtbank Midden-Nederland, waarin de Hogeschool Utrecht aansprakelijk wordt geacht voor studievertraging van studenten Medische Hulpverlening (ECLI:NL:RBMNE:2016:1013).

PDF_Button

In januari 2016 verschenen in het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR): een artikel over de verzwaarde stelplicht. Op 4 april 2014 belastte de Hoge Raad in het arrest Reaal/Deventer voor het eerst een wegbeheerder met een verzwaarde stelplicht (ECLI:NL:HR:2014:831). Het arrest kreeg reeds de nodige aandacht vanwege de materiële aspecten van de kwalitatieve aansprakelijkheid ex art. 6:174 lid 2 BW, maar is ten minste zo interessant vanwege de procesrechtelijke elementen die het bevat. Het arrest vormde de aanleiding om in deze bijdrage de toepassing en de reikwijdte van de verzwaarde stelplicht te onderzoeken en vooral om de mogelijke sancties op het niet voldoen daaraan te bespreken.

PDF_Button

 

 

 

——————————————————————————————————-

Doelen Advocatuur | Postbus 13143 | 3507 LC Utrecht | info@doelenadvocatuur.nl | 030 – 737 00 37 | 06 – 813 444 22