Algemeen

Doelen Advocatuur. Gevestigd in het Middeleeuwse Doelenhuis. Gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, en in een klein deel van het onderwijsrecht. Hoge kwaliteit. Doelgericht. Een praktische aanpak. Welkom.

 

foto welkom

 

Update november 2017:

De tweede druk van het Basisboek onderwijsrecht is verschenen! Hoofdstuk 7 – over zorgplicht en aansprakelijkheid – is geschreven door Brechtje Paijmans.

Het Basisboek Onderwijsrecht is een algemene, compacte en praktijkgerichte inleiding op het onderwijsrecht. Met hoofdstukken over: (1) inleiding: onderwijsrecht en de belangrijkste wetten voor het onderwijs, (2) Bestuur, kwaliteit, toezicht en handhaving, (3) Medezeggenschap en de Wet medezeggenschap op scholen (WMS), (4) De rechtspositie van het personeel, (5) De rechtspositie van ouders, (6) Toelating, schorsing, verwijdering en beoordeling van leerlingen, (7) Zorgplicht en aansprakelijkheid en (8) Passend onderwijs en gelijke behandeling op grond van handicap.

kaft basisboek onderwijsrecht

 

——————————————————————————————————-

Doelen Advocatuur | Postbus 13143 | 3507 LC Utrecht | info@doelenadvocatuur.nl | 030 – 737 00 37