Algemeen

Doelen Advocatuur. Gevestigd in het Middeleeuwse Doelenhuis. Gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, en in een klein deel van het onderwijsrecht. Hoge kwaliteit. Doelgericht. Een praktische aanpak. Welkom.

 

foto welkom

 

Updates:

In april 2017 verschenen:

Gymongevallen, wanneer is een school aansprakelijk? Tien jaar later.

In 2007 verscheen in het tijdschrift Verkeersrecht een artikel over de aansprakelijkheid van scholen voor gymongevallen, naar aanleiding van het arrest SKOL/Van Tol, over Pascal, een brugklasser met een visuele handicap die een zweefkoprol eigenlijk niet durfde te maken, maar dit toch deed nadat zijn docent lichamelijke opvoeding (docent LO) hem daarvoor ‘een colaatje’ als beloning in het vooruitzicht had gesteld. De zweefkoprol mislukte, Pascal kwam verkeerd terecht en in geschil was of de docent LO onzorgvuldig had gehandeld. Een deskundige LO was van mening dat dit zo was. In cassatie bleef het veroordelende arrest van het hof in stand.

Samen met Bastiaan Goedhart, deskundige LO, vond ik het interessant om – tien jaar later – te bezien hoe de aansprakelijkheid van scholen zich in deze periode heeft ontwikkeld, maar tevens hoe (de beoordeling van) deze aansprakelijkheid zich naar onze mening zou moeten ontwikkelen. Uitsluitend het gebruik van Kelderluik-criteria en/of een juridische beoordeling is onvoldoende; ook een vakinhoudelijke beoordeling van de gymles is geboden. Vandaar dat dit artikel is geschreven door zowel een jurist als een deskundige op het terrein van de lichamelijke opvoeding (LO). Beschikbaar via de website van Verkeersrecht.

PDF_Button

 

Obesitas, een zorg voor scholen?

Obesitas is een groeiend probleem, ook bij (jonge) kinderen. Aangezien de basis voor een goede gezondheid wordt gelegd in de kindertijd is er begrijpelijkerwijs ook aandacht voor gezondheid in het onderwijs. Ik schreef, in mijn hoedanigheid van redactielid van het tijdschrift School & Wet, een column over de vraag of scholen ook een zorg(plicht) hebben op dit terrein.

PDF_Button

 

Val of ongeval? Zorgplicht van scholen tijdens bewegingsonderwijs

Leren door vallen en opstaan. Bij spelen en bewegen is dit letterlijk één van de manieren waarop kinderen leren. Met een val hoeft dus niks mis te zijn, maar een ongeval probeert een docent lichamelijke opvoeding te voorkomen. Helaas lukt dat niet altijd. Ik schreef samen met Bastiaan Goedhart, deskundige LO, een artikel over gymongevallen in het tijdschrift School & Wet (2017-2, p. 5-14)

PDF_Button

 

Aansprakelijkheid van scholen voor letselschade van leerlingen

Het Handboek Personenschade is sinds jaar en dag hét naslagwerk op het gebied van personenschade. Het handboek is van hoog juridisch niveau, maar kent een praktische insteek. Sinds 2010 schrijf ik hierin een hoofdstuk over de  aansprakelijkheid van scholen voor schade van leerlingen door ongevallen, gymongevallen en pesten/misbruik/geweld. In april 2017 verscheen het bijgewerkte hoofdstuk (Wolters Kluwer 2017, p. 2085-01 – 2085-74), beschikbaar via de website van de uitgever.

PDF_Button

 

 

——————————————————————————————————-

Doelen Advocatuur | Postbus 13143 | 3507 LC Utrecht | info@doelenadvocatuur.nl | 030 – 737 00 37 | 06 – 813 444 22